четвртак, 11. јун 2020.

11.06. ЧЕТВРТАК

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Одабери игру коју највише волиш и играј се. било би лепо
да позовеш и друга да се заједно играте.

МАТЕМАТИКА
У нашем уџбенику остало је нерешених примера. Одабери 5 задатака 
и реши их.

СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаје које смо научили о речима имате приказане у књизи
,,Дар речи" на 155. стр. 
На 156. и 157.стр. исте књиге имате примере.
а) Пажљиво прочитај и запиши своје примере:
умањенице, увећанице, пренесено значење,слично значење,
супротно значење, исто се пише-различито значи;
                             б) Одабери једну реч и запиши што више речи које у себи 
 имају ту реч(грађење нових речи).

ПРИРОДА И ДРУШТВО
Хајде да поновимо шта смо учили о прошлости Србије.
Прелистај и прочитај најважније: уџбеник 42. до 69.стр.
На 70.стр. имаш приказ теме,који можеш и да нацрташ у 
свеску и тако још боље запамтиш.

Нема коментара:

Постави коментар