четвртак, 30. април 2020.

30.04.ЧЕТВРТАК (2)

Драги моји ђаци, 

дошло је време да сазнам коју књигу сте читали за време школе на даљину.

Ово је помоћ за ваш приказ.

ДНЕВНИК ЧИТАЊА
            Датум читања:
            Наслов књиге:
            Биографија писца: (важни детаљи о животу и раду)
            Непознате речи и изрази:(ако има, неколико примера)
            Ликови:
            Особине ликова:
            Место радње: 
            Време радње:
            Редослед догађаја:
            Занимљивости: (зашто нам се нешто допада, или не допада)
            Записати неку лепу мисао: (обавезно са наводницима, јер наводимо туђе речи)
            Порука дела:
            Илустровати
         
                        Пишите читко, правилно и уредно. Реченице да буду лепо смишљене.
           Сликајте и шаљите на мејл до понедељка у 11часова.

                             Лепо проведите празничне дане, уз књигу и игру!

среда, 29. април 2020.

30.04.ЧЕТВРТАК

     Ево нас на крају месеца априла. Да ли сте се мало уморили?Било је пред кај месеца и
     занемаривања обавеза. Имате три дана одмора, а за данас следе часови:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Проширивање реченица-субјекатски и предикатски скуп речи

Ове садржаје смо већ учили и вежбали. Подсети се и прочитај: Граматика 92. до106.стр.
      Исти садржаји ће бити на часу РТСа. Зато оловке у руке и прави белешке са часа.

МАТЕМАТИКА

Својства квадра и коцке

Већ смо научили да су квадар и коцка-ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА.
Својства-особине
                            КВАДАР
         -има 6 страна;
         -те стране су правоугаоници или квадрати;
         -наспрамне стране су подударне и паралелне;
        -има 12 ивица, дужи које га ограничавају;
        -ивице се спајају у теменима,има их 8;
        -темена су крајње тачке ивица - па их записујемо као дужи;
        -има 3 димензије-дужину,висину и ширину;
                            КОЦКА
        -има 6 страна;
        -те стране су квадрати,
        -има 12 ивица једнаких по дужини;
        -8 темена;
        -дужина ширина и висина су ивице(дужи) једнаке по дужини;
        Модели за коцку и квадар могу бити кутије које се нађу у кући.Помоћи ће да лакше 
        уочиш својства.
         Прочитај пажљиво и реши задатке у уџбенику на 6. и 7. стр

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Твоја брига о планети

Људи небригом уништавају планету.
                 Замисли да имаш прилику да решаваш неки еколошки проблем у свету.
      Напиши како би га решио.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Чунасто трчање

Прати час и упутства на настави на даљину РТСа.

Све са блога као што трба увек напишите у свесци.

Још задатака добијате у поподневним часовима.                                                              
         

       
       
       

уторак, 28. април 2020.

29. 04. СРЕДА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Реченица-значење,облик,састав-утврђивање

Одреди састав,облик и значење реченица:
      Зашто Вања није дошла на терен?
      састав:                                  значење:                                   облик:
      Марко, пожури!
      састав:                                значење:                                     облик:
      Низ прозор лију крупне капи кише, а ветар савија гране.
      састав:                                значење:                                     облик:
                                  РЕЧЕНИЦЕ МОГУ БИТИ:
            по саставу-прсте, проширене и сложене;
            по значењу-обавештајне,упитне, узвичне и заповедне;
            по облику-потврдне и одричне;
                              Одреди речи у служби субјекта и предиката у реченицама:
           Зоран је сликар.
           Он слика портрете.
           Његове слике су очаравајуће.
       субјекат :
       предикат:
     У СЛУЖБИ СУБЈЕКТА МОГУ БИТИ ИМЕНИЦЕ И ЗАМЕНИЦЕ.
     ПРЕДИКАТ МОЖЕ БИТИ ГЛАГОЛСКИ И ИМЕНСКИ.
      
     Препиши и реши задатке са блога. Прати час на РТС3, бави се истом темом.

МАТЕМАТИКА

Рогљаста и обла тела

Враћамо се на почетак уџбеника Б
Тела ограничена равним површинама називају се:РОГЉАСТА ТЕЛА
КВАДАР, КОЦКА, ПИРАМИДА 
ОБЛА ТЕЛА су ограничена кривим или равним и кривим површинама.
ВАЉАК И ЛОПТА
Прочитај и реши задатке у уџбенику од 3. до5. стр.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Звук

Када слушаш музику да ли можеш да препознаш звуке инструмената?
         Међу инструментима на којима је од давнина извођена српска народна музика веома
        значајно место заузимају гусле. Гусле су се правиле од дрвета и користиле за певачку
        пратњу.Вук Караџић је слушајући славне гусларе забележио много песама. Тако су 
        народне песме сачуване од заборава.
        Да ли можеш да препознаш неке инструменте по звуку?Нацртај их.

ЧОС

Ведра страна ђачких дана

      Драги моји ђаци, ви сада располажете својим временом. Организујте га тако да буде
      времена за све: учење, одмор, игру, помоћ родитељима, дружење на мрежи, игрице...
      Тада ће сви дани: ђачки, родитељски и учитељски- бити ведри!
       
       Шаљете ми српски језик, остало прегледају родитељи.
 
 
 
  


     


понедељак, 27. април 2020.

28. 04. УТОРАК

Часови за данас:
МАТЕМАТИКА

Израчунаваље површине правоугаоника и квадрата

И данас решавамо задатке са израчунавањем површине правоугаоника и квадрата.
Реши задатке у уџбенику 80. и 81. стр, од 8. до 12. задатка.
           Пажљиво решавај све,а нарочито 9. задатак. Овај задатак има пуно корака. Морате сами  
     мерити странице за сваку просторију на слици, а потом рачунати повшину.
     Решене задатке сликај и пошаљи.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Избор из поезије,   Милован Данојлић

Читанка 63.до 65.стр.
Прочитај песме: ,,Доња", ,,Ротквица"и ,,Шта сунце вечера"
      На који начин је песник оживео природу?Прочитај текст 65.стр. ,,Учимо нешто ново".
      То ће ти помоћи да решиш задатак у Радној свесци на 41.стр. Не шаљете овај задатак.

 ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ

Бисер место

Колико познајеш своје место и околину?
Које место у твом крају је дар природе:ливада у околини, шумица у близини, старо
дрво које посећује веверица или је то обала реке...Илуструј!

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Кошарка,,шут"

Трчи у месту различитим темпом. Уради вежбице  које радимо на почетку часа.
За додавање и шут било би добро да укључиш у игру и твоје укућане.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Пређени пут

Имамо занимљив задатак који је Невен због кашњења на час задао деци.
         Прочитај шта су закључили: Марко Бранко, Ивана и Димитрије.
         Препиши у свеску Маринине закључке.Реши у Радној свесци задатке на 72. и 73. стр.
         Задатке дај родитељима да прегледају.


       Овај месец је при крају. Наставу имате до четвртка 30. 04. Тога дана радимо по распореду
       за понедељак. Будите ми и даље вредни и весели! 
      27. 04. ПОНЕДЕЉАК

Ево нас на почетку нове недеље! Леп дан је пред нама и нови часови:
СРПСКИ ЈЕЗИК

Речи истог и сличног значења(синоними)

О овој теми прочитај у Граматици и реши задатке 143.-145.стр.
Речи истог или сличног значења користимо када желимо да објаснимо значење
      неке речи или избегнемо досадно понављање једне речи.
               двоје-пар;,                               добродушан-доброћудан;
               шнале-укоснице;                    журити-хитати; 
               невин-недужан;                      пазарити-куповати;
     Пронађи у тексту,,Бескрајна прича"по једну именицу,глагол и придев,па уз њих напиши
     речи истог или сличног значења.
     Напиши,  шта би ти од догађаја у причи променио?
     Реши задатке у Радној свесци на 141.стр.
     Шаљете ми слику стране свеске где сте писали,остало прегледају родитељи.

МАТЕМАТИКА

Израчунавање површине правоугаоника и квадрата

Реши задатке у уџбенику на 78.стр и 7. задатак на 79.стр.
Ове задатке пргледају родитељи.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Сви треба да брину о животној средини

            О квалитету:воде земљишта,заштити биљака и животиња, штедњи енергије и
     смањењу отпада треба сви да брину: држава, грсдске власти, твоја школа, твоја 
     породица и ти.Сви свакодневно трошимо струју,воду, правимо отпад и тиме утичемо
     на животну средину.
     Понашајмо се еколошки освешћено и бринимо о животној средини.Примените све што
     сте научили на овим часовима:штедимо енергију, рециклирамо предмете,чувамо нашу
     околину...

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Кошарка

     Кошарка је збаван и популаран спорт. Ангажује све мишиће нашег тела. Зато трчи,води
     лопту, одбијај, убацуј (ако немаш кош, послужиће нека канта).Играш се са укућанима,
     јер се чувамо и чувамо друге.

          Пратите часове РТС2 . Задатке у свесци пишете  хемијком оловком,
         , 
 
     

 

 

 


 
    

 четвртак, 23. април 2020.

24. 04 .ПЕТАК

СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Beskrajna priča"  Mihael Ende

Pred tobom je još jedna priča, Čitanka 143.str.
Pažljivo je pročitaj!
               Glavni junak:dečak Bastijan
                                             Redosled događaja:
               -Dečak odlazi u knjižaru
               -Uzima u ruke zagonetnu knjigu
              -Krađa knjige
              -Bastijanova savest
              -Odlazak na tavan
         Poruka priče: ne treba stići do cilja na pogrešan način.
         Priču pročitaj još jednom, njom ćemo se baviti i sledeći čas.

MATEMATIKA

Израчунавање површине квадрата и правоугаоника
       Реши задатке, уџбеник 78.стр.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
 Омиљена животиња
      Сигурно имаш љубимца, или омиљену животињу. Представи нам у мозаику.
      Да се присетимо, мозаик је попуњавање(бојење) повшина ситним комадићима
      папира, тканине, семенкама, каменчићима...
      Папир можеш цепати, сећи,гужвати...
      Лепота стварања је у томе што се никад не зна шта нам све може пасти на памет.
        
      Били сте вредни ове недеље, уживајте у викенду. Задатке вам прегледају
      родитељи. Мени у понедељак шаљете слику мозаика на мејл.
      И још нешто, надам се да је књига коју читате при крају!
 

        
      

среда, 22. април 2020.

23.04. ЧЕТВРТАК

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Спортске игре и плес

Данас те чека диван, сунчан дан. Узми лопту и играј се у дворишту.Укључи
и укућане,биће веселије.

МАТЕМАТИКА

Израчунавање површине квадрата

Шта је квадрат?
Квадрат је геометријска фигура, која има 4 права угла, Има 4 странице и све су 
једнаке по дужини.
Уствари:
 КВАДРАТ ЈЕ ПОСЕБАН ПРАВОУГАОНИК КОМЕ СУ СВЕ СТРАНИЦЕ ЈЕДНАКЕ.
ПОВРШИНА КВАДРАТА се израчунава множењем дужина његових 
суседних страница.
P= a x a  или   P=a*  ( а на квадрат) 
         1. Нацртај и обележи квадрат чије су странице 6cm.
                                                    P= a x a
                                                    P= 6cm x 6cm
                                                    P= 36cm*
         2.Kако израчунавамо страницу,ако нам је позната површина квадрата, Израчунај
            страницу квадрата чија је површина 16dm*(дециметри квадратни), 
                                                   P= a x a
                                                   16dm*=a x a
                                                    a= 4dm
        Реши задатке на 77 стр. уџбеника.
СРПСКИ ЈЕЗИК

Речи умањеног и увећаног значења

Хајде да римујемо речи:
         бара-пара, коса-роса,брк-срк,
         пиленце-детенце, бубица- кућица, сунашце-псетанце,
         гласина-људина,баруштина-маглуштина, кућерина-јуначина...
        Речи умањеног значења-УМАЊЕНИЦЕ често користимо да изразимо нежност.
        Речи увећаног значења- УВЕЋАНИЦЕ пренаглашавају величину,грубост,одбојност...
               О овој теми прочитај у Граматици 139.-142. стр.
               Реши задатке у Радној свесци 140.стр.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Некада мораш стати

Пажљиво прочитај у уџбенику од 116.стр до 119.стр.
Тела се по одређеној путањи могу кретати РАЗЛИЧИТОМ брзином.
Брже се крећу тела, која за исто време пређу дужи пут у односу на тела која се спорије
       крећу.
                        ОТПОР кретању зависи од:
       -густине средине кроз коју се тело креће(гушћа средина-теже кретање)
       -чеоне површине тела које се креће(већа површина-теже кретање)
       -врсте подлоге(храпава и мекана подлога)
       -додирне површине тела које се креће(равна-већи отпор од зобљене)
       Одговори на питања у уџбенику 119.стр.

       Задатке из српског, математике и природе сликај и шаљи мејлом.

       Задаци које прегледам су углавном на новој страни. Код мало ђака провирују текстови
       са блога
     . Да ли СВИ ове текстове преписујете? Требали би сви, јер док пишете УЧИТЕ!
      ЗАДАТКЕ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ШАЉЕМ НА ГРУПУ.

 

 

 

 

 

 

 

     

уторак, 21. април 2020.

22.04. СРЕДА

Данас вас чекају ови часови

СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Ружно паче" Ханс Кристијан Андерсен

Хајде да поново прочитамо бајку. Да се  подсетимо:
             Ликови су носиоци радње. Они се међу собом разликују по изгледу, говору, особинама,
        начину на који размишљају...
             Фабула-редослед догађаја како су текли у времену.О њима се говори поступно и то 
        оним редом како су се дешавали. Овако истакнути догађаји чине  ПЛАН ПРИЧЕ.
        Сваки догађај је приказан у новом одељку-пасусу.
                Разлози за почетак новог одељка:
                -нов ДОГАЂАЈ,нова СЛИКА (опис)
                -ново ВРЕМЕ догађања
                -ново МЕСТО радње
                -појава нових ЛИКОВА
                -нова ОСЕЋАЊА, нови УТИСЦИ
      Читајући причу обележи одељке(целине). Свакој целини у бајци дај посебан наслов.
      Напиши план препричавања ове бајке.
       Илуструј део бајке који је на тебе оставио најјачи утисак.
      Сликај план препричавања  и пошаљи на Gmail.


МАТЕМАТИКА

 Израчунавање површине правоугаоника

Вежбамо израчунавање површине правоугаоника.
      Реши задатке у уџбенику на 73.стр. и 1. и 2. задатак на 76.страни. У 3. и 4. задатку
      треба да израчунаш две површине. Њихова разлика ће бити решење задатака. Ове
      задатке решавају сви који су имали 5 и 4 на полугодишту.
      Само 76.стр. сликате и шаљете заједно са Српским језиком.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

,,Поворка патуљака" Едвард Ггиг

,,Ритам" песма уз покрет

Саслушај ове композиције. Додај покрете музици. То је твоја кореографија.
Играј  и уживај !

ЧОС

Ведра страна ђачких дана

Четири године смо заједно. Сети се шта те је забавило, орасположило,
изненадило, насмејало...па то преточи у песму, шалу ,причу...
Напомена, шала није када некога исмејеш или се наругаш !

Будите ми ведри, распевани и разиграни!


понедељак, 20. април 2020.

21.04.УТОРАК

Драги моји ђаци,имали сте празничне дане и кратак одмор.

Настављамо учење

МАТЕМАТИКА

Израчунавање површине правоугаоника

Од данас се бавимо геометријом и враћамо се на уџбеник А.
Шта је правоугаоник?
             ПРАВОУГАОНИК је геометријска фигура, Има 4 странице. Наспрамне странице су
       једнаке дужине, а суседне странице су неједнаке. Има 4 права угла.
       1.   Нацртај и обележи правоугаоник чије су странице а=7сm, b=4сm.
       ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА ЈЕДНАКА ЈЕ ПРОИЗВОДУ ЊЕГОВИХ СУСЕДНИХ
       СТРАНИЦА.
                                         Р= а x b
                                         P=7cm x 4cm
                                         P=28cm*(cm квадратни)
       2. Израчунај непознату страницу правоугаоника чија је површинa
               P= 48dm*, а страница b= 6dm
        Непознату страницу проналазимо тако што површину правоугаоника поделимо познатом
        страницом.
                                          P= a x b ,  a= P: b,
                                          a=  48dm* : 6dm = 8dm (уместо* упиши ознаку квадратни)
        Реши задатке у уџбенику 4А на 74. и 75. стр.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Заступамо своје интересе 

Најважнији наш интерес у овом времену је да будемо здрави.
Понашамо се одоворно и чувамо себе и друге.

СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Ružno pače" Hans Kristijan Andersen

Pažljivo pročitaj bajku, Čitanka 133.-142.str. i obrati pažnju na nepoznate reči.
          Tema: Težak život labuda.
          Vreme: sva 4 godišnja doba
          Mesto: u prirodi
          Osobine likova:
          Ružno Pače-nesrećno, odbačeno,tužno,  labud-lep, srećan, dobrog srca
          patka- uporna, nesrećna, nepažljiva,
          pačići-oholi, sebični nehumani,
         Poruka: Nije važno gde ste rođeni, već ko ste i šta postali.
                Odgovori od 5. do 8. pitanja, Čitanka 142.str.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Спортске игре и плес

Можеш да се играш, а и да плешеш. Уз музику је све лакше...

ПРИРОДА И ДРУШТВО

О кретању

Пажљиво прочитај о овој теми ууџбенику 112.-115.стр.
                  Кретање је промена положаја тела у односу на тело које мирује.
         Тела се могу покретати на различите начине:радом мишића,радом мотора,снагом ветра
         или воде...
         Постоје различите врсте кретања:ходање,трчање,скакање,летење,лебдење, плутање...
         По облику путање, кретање може бити праволинијско и криволинијско.
         Кружно кретање је посебан облик криволинијског кретања.
         Тело које се клати назива се клатно.
          Време које је потребно клатну да се врати у положај из којег је започело кретање 
          зависи од дужине клатна.
Уради задатке, Радна свеска 70. и 71. стр.
ПОДСЕЋАМ ВАС ДА ЈЕ ОВАЈ БЛОГ ВАША ШКОЛСКА ТАБЛА.
Решене задатке сликате и слике шаљете на Gmail.

 

 


среда, 15. април 2020.

16.04. ЧЕТВРТАК

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Спортске игре

Лепо време користи за игре у дворишту. Трчи неколико пута по стазама у
дворишту. Уради вежбе за загревање.Одабери спортску игру и укључи укућане да
            би било забавније.

МАТЕМАТИКА

Математички изрази

Реши задатке у ,,Пчелици" на 42. стр. Црвени задаци нису обавезни. Њих решавају
ученици који иду на додатну наставу.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Променљиве и непроменљиве речи

У српском језику постоје ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ , које се мењају, јављају у
различитим облицима..
То су: ИМЕНИЦЕ, ГЛАГОЛИ, ПРИДЕВИ, ЗАМЕНИЦЕ и РЕДНИ БРОЈЕВИ.
ИМЕНИЦЕ
           Добила сам занимљиву књигу.
           Радује се свакој доброј књизи,
           У школским књигама има пуно илустрација.
ГЛАГОЛИ
           Моја сестра воли да чита.
           После тренинга читала је часопис.
           Рекла је да ће од сутра читати нови роман Љубивоја Ршумовића.
ПРИДЕВИ
           Највише се продају шарене лопте.   
          Добацивали смо се шареном лоптом.
          И фудбалери играју шареним лоптама.
ЗАМЕНИЦЕ
          Он и ја често заједно учимо.
          Ја њему увек верујем.
          Највише се са њим дружим.
РЕДНИ БРОЈЕВИ
          Мој млађи брат је други разред.
          Он се поноси другим местом на кросу.
          Из учионице другог разреда су истрчали сви ђаци.

         НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ се увек јављају у истом облику- не мењају се. 
         Возим се од Београда до Обреновца.
          Због игре сам закаснио у школу, а онда  ме је настаница укорила.
       
          Прочитај пажљиво о овој теми у Граматици од 10. до 13. стр. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Научили смо о делатностима људи у Србији

Утврди  стечено знање и реши задатке у Радној свесци 65. и 66. стр.

ДОДАТНА НАСТАВА
 Наши другари Андрија, Алекса и Миа су учествовали на 
Ревијалном математичком такмичењу у организацији ДМС.
Честитке за знање, храброст и  одговорност према ђачким обавезама.

Данашње задатке прегледају родитељи.

ЛЕПО ПРОВЕДИТЕ НАСТУПАЈУЋЕ ПРАЗНИКЕ СА ВАШИМ
УКУЋАНИМА!
                                 НОВИ СУСРЕТ НА ИСТОМ МЕСТУ 21. 04. 
    
               


 


      

уторак, 14. април 2020.

15. 04.. СРЕДА

СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Трешња у цвету" Милован Данојлић , Читанка 62.стр.

Пажљиво прочитај песму!
                     Песма се састоји из једне песничке слике-слика процветале трешње у чијем
       ,, процветалом грмљу" зуји безброј пчела.
                        Непознате речи:
                   узаврела-угрејана,
                   зузорити-зујати,
                   мрмљати-шапутати,
        Зујање пчела песник је дочарао речима: зузорити и мрмљати. Оне стварају мелодију,
        звук , који описује природу.За песму је јако битно које су речи употребљене.Значење, звук,
        риме, песничке слике одређују доживљај поезије. 
           Песничке риме:бела- пчела, живо-штиво, грмља- мрмља.
        Описна песма (лирска поезија) дочарава лепоту природе.
        Одговори на питања, Читанка 62.стр.

МАТЕМАТИКА

Решавање задатака помоћу израза,зависност и сталност количника

Реши задатке у ,,Пчелици" 41.стр.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Час посвећен Васкрсу

Слушамо музику са прошлог часа,,Игра пилета" и  ,,Изгубљено пиле".

ЧОС

Одговорно живљење- чувамо се и тако чувамо и све оне које волимо и знамо.

РЕШЕНЕ ЗАДАТКЕ СЛИКАТЕ И СЛИКЕ ШАЉЕТЕ МЕЈЛОМ.       

14, 04. УТОРАК

ДАНАС ИМАТЕ ОВЕ ЧАСОВЕ: 

МАТЕМАТИКА

Решавање израза-редослед рачунских операција

Решити задатке у ,,Пчелици"од 1. до 5. на 45. стр.Ко жели може да реши и 
црвене задатке( додатна-обавезно).

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Час посвећен празницима-говорна,писана вежба

Током ове седмице прославићемо велики хришћански празник Васкрс.
       Ето разлога, да причамо о празницима.Називе  државних празника пишемо великим словом.
Допуни и одговори на питања:
             Државни празници:
             Породични празници:
             Које празнике славите у вашој породици?
             На који начин их обележавате?
             Који обичаји су везани за Васкрс?Опиши их! Да ли се планира обележавање празника
             ове године? Како ти учествујеш у свему?

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Час посвећен Васкрсу

Празнике честитамо драгим људима. Направи честитку за Васкрс.Можеш је 
сликати и послати ел. поштом, вибером.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Спортске игре

Време не дозвољава да будете у дворишту. Направи простор за игру у стану.
Трчиш у месту различитим темпом. Уради вежбе за загревање
Спреми полигон за игру. Поређај пластичне чаше. Измакни се и закотрљај лоптицу. 
Она треба да обори што више чаша. Такмичи се у овом,,куглању"са укућанима.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Час посвећен празницима

Понови тему о празницима и државним симболима.

Задатке из Српског језика и Математике сликате и  шаљете мени. 
Провери да ли се може прочитати!
 Пратите часове РТС2 . 
И будите ми ведри и весели!

 недеља, 12. април 2020.

13. 04. ПОНЕДЕЉАК

ЧАСОВИ ЗА ДАНАС

СРПСКИ ЈЕЗИК

Употреба великог слова у писању; имена држаава, покрајина

и њихових становника; имена насеља 

Час пратите на програму РТС2.

МАТЕМАТИКА

Математички изрази

Решити задатке уџбенику на 107. и 108. стр.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Сунчева енергија

Сунчева енергија се користи за производњу електричне енергије.
          Соларни панели-црне плоче на крововима кућа упијају сунчеву енергију и претварају
          је у ел. енергију.
          Свакодневно можеш да штедиш енергију:
          -Користи дневну светлост када читаш и пишеш.
          -Зими затварај добро прозоре!
          -Поклопи посуду у којој куваш чај!
          -Не стављај малу посуду на велику ринглу!
          Можда и твоји родитељи имају начине за уштеду ел. енергије, питај их!
         Напиши своју еколошку поруку за штедњу енергије(може и плакат).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Спортске игре

Лепо је време. Одабери игру:одбојка,кошарка, бадминтон, фудбал...
Играј са својим укућанима .

Учини да ти и овај дан буде ведар и насмејан!😊