уторак, 07. април 2020.

08. 04.СРЕДА

СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Прича о детињству" Никола Тесла

Још једна прича о детињству великог научника.Пажљиво прочитај!

Приповедач-упрвом лицу, неко ко прича о догађају у коме је учествовао.

        Тема приче:Догађај из живота великог научника и проналазача. Никола је би
         радознало дете, волео је да посматра природу,да се игра, експериментише.
         Са чим пореди Земљу?С великом мачком коју неко мази по леђима.
                        То му је била инспирација за многа открића:
         пренос струје, наизменичне струје, сијалица, пренос струје бежичним путем...
        Ови изуми се базирају на електрицитету , који је мали Никола уочио играјући се
        са својим мачком.
                                          Целине приче:
                          Мачак -заштитник
                          Радост игре
                          Кућа на брду
                         Незапамћен мраз у сутон
                         Откриће електрицитета
                         Природа као огромна мачка
                         Светлећи ореол
                         Шта је то електрицитет? 
      Још једна прича одетињству Николе Тесле је на 30. стр. Радне свеске.
      Прочитај је и реши питања.

МАТЕМАТИКА

Математички изрази 
Прочитај пажљиво и реши задатке на 102. и 103. стр уџбеника.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
  
,,Солмизација" из филма  ,, Моје песме , моји снови"
Саслушај пажљиво песму, ЦД .
      Када певамо изговарамо имена тонова:ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ, ЛА, СИ, ДО,
      кажемо да певамо СОЛМИЗАЦИЈОМ.
      Исти тонови називају се: C, D, E, F, G, A, H, C.
      Низ од 8 тонова, који су поступно поређани од најнижег до највишег називају се
      ЛЕСТВИЦА.
      Пошто почиње тоном С добила је назив С лествица.
      Када је отпевамо звучи весело, зато је називамо ДУРСКА ЛЕСТВИЦА.
                      Значи отпевали смо C- dur ЛЕСТВИЦУ.
Препорука: нађи и погледај филм .

ЧОС
Учење на даљину
    Шта ти се допада у овом начину учења? Шта би променио?

    Српски језик, математику и музичку културу прегледају родитељи, па ми шаљете
   оцене(смајлић), а одговоре на питања за ЧОС шаљете на Вибер.

ЛЕП РАСПЕВАН ДАН!          
            

понедељак, 06. април 2020.

07. 04. УТОРАК

ЂАЧКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ДАНАС

МАТЕМАТИКА

Сталностколичника

Реши задатке у уџбенику на 101. стр.и ,,Пчелици"44. стр.


СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Од пашњака до научењака" Михајло Пупин

Прочитај текст, Читанка стр.192.
                     Аутобиографија- писац пише о свом животу. 
       Књигу о свом животу,,Од пашњака до научењака" Михајло Пупин је написао 1 923.год.
       Тада је већ био научник светског гласа.Књигу је посветио мајци Олимпијади, а за књигу 
       је наредне године добио престижну Пулицерову награду.
                      Тема: детињство Михајла Пупина
                       Ликови:Михајло, мајка, учитељсвештеник
                       Особине ликова.
                       Михајло: паметан, сналажљив,радознао, сигуран у себе, послушан
                       Мајка: мудра, вредна, пожртвована
                       учитељ:незанимљив, строг, посвећен деци
      Одговори: Чега се Михајло сећа из свог детињства?
                        Како је Михајло доживео школу?Шта су учитењ и мајка схватили?
                        Препиши делове текста који говоре како је мајка саветовала Михајла.

      Данас, када је свакодневни живот незамислив без телефона не помишљамо да без изума
      Михајла Пупина телефон не би постојао. Ми смо ове године требали да идемо на излет у 
      Идвор, родно место чувеног научника. О његовом животу и раду би сазнали посетом 
      родне куће и музеја у том месту. Jош много података о овом славном научнику српског
      порекла сазнаћете на адреси: www.mihajlopupin.rs

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Делујемо јединствено

Стигло је пролеће. Сви урећују своја дворишта. Дајте ваше предлоге. Шта би 
        променили у школском двришту? Нацртај!

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Од рудника до продавнице-пут једне сијалице

                   Када нам нешто треба, купимо у продавници. Не размишљамо ко је све учествовао          у производњи тог предмета,превозио, трговао,рекламирао...
         Настанак и пут једне спајалице приказан је у уџбенику 104. и 105. стр. Прочитај!

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Шутирање лопте из места и виђење

Трчи стазама свог дворишта. уради вежбице за загревање. Играј се лоптом!
Пошто си своје ђачке обавезе испунио, радуј се игри!

Задатке вам прегледају родитељи, а ви ми шаљете смајлиће,  

 

 

 

 

 

                             

недеља, 05. април 2020.

06. 04. ПОНЕДЕЉАК

НОВА НЕДЕЉА ЈЕ ПРЕД НАМА,
ЗА ДАНАС:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Врста и служба речи

-Који реченички члан је истакнут, напиши:
              Неуморни мајстори сазидаше кућу. -----------------
             Телефон је звонио и нико није дизао слушалицу. --------------------
             Бранковићи имају пет јутара земље. ---------------------
             Које питање је Огњен поставио? ----------------------

-Пронађи и подвуци глаголске одредбе и напиши  које су:
             Дођи овамо, Бени! -------------------------
             Ноћас је падао снег и покрио брег. ---------------------
             Марко је храбро поступио. ---------------------
             Попео се на врх брда. -------------------------
             Тамара се спремила на брзину. ---------------------------

-Одреди реченичке чланове:
            ,, Зевомир зевну,а Месец шмугну да негде сачека праву ноћ.Обрадова се пајац.
        Рукама пљесну папајац.Помилова задовољно своје брке уморни полицајац. и Зевомир
        више никада није прогутао Месец. Стављао је руку на уста сваки пут када зевне.
        Али не због пајаца, папајаца и полицајца, него због... Због једне девојчице која живи 
        негде далеко. Она увече много воли  да гледа Месец на небу. Наслони се на свој прозор
        и гледа, гледа, гледа... Све док не почне слатко да зева... "
                                                                    Дејан Алексић ,,Кога се тиче како живе приче"


       Субјекат:
       Предикат:
       Атрибут:
       Објекат:
       Глаголске одредбе за
       место:
       време:
      начин:
                      
                      -Пронађи:
      властите именице:___________,______________,______________,______________;_
      заједничке именице:____________,____________,_____________,_______________;
      глаголи:______________,______________,_______________,_______________;
      придеви:______________,________________,_________________,_________________;
      бројеви: ______________,_______________; 


МАТЕМАТИКА

Сталност количника

                  1. Израчунај:
                              800 : 10 = 80,
                             ако 5 пута повећамо и дељеник и делилац:
                              ( 800 x 5) : (10 x 5) = 4 000 : 50 = 80
                             ако 2 пута смањимо и дељеник и делилац:
                              (800 :2 ) : (10 : 2) = 400 : 5 =80         Закључујемо:
         АКО ДЕЉЕНИК И ДЕЛИЛАЦ ПОВЕЋАМО (ИЛИ СМАЊИМО) ИСТИМ БРОЈЕМ
        КОЛИЧНИК СЕ НЕ МЕЊА- СТАЛНОСТ КОЛИЧНИКА.
         Реши задатке у уџбенику на 100. стр.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Енергија у свакодневном животу

                 Помоћу енергије се: осветљавају места, покрећу возила, машине у фабрикама,
        користе апарати у домаћинству...
        Потреба за енергијом људи стално расте, а резерве необновљивих извора енергије се
        убрзано троше.
        Зато се све више користе обновљиви извори енергије-ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА:
        топлота Сунца, снага воде и ветра , био енергија. Мање загађују животну средину.
                Енергија се може и штедети- штедљиви апарати, сијалице...


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Елементерне игре

Трчиш у месту различитим темпом, уради вежбице за загревање.
Нацртај ,,Школицу" на својој стази и играј се.

 Задатак из Српског језика када урадиш сликаш и шаљеш мени, а

задатке из Математике и Чувара природе прегледају родитељи, а мени шаљете смајлић 

којим су вас оценили. 

Леп и ведар дан!

       

 
   
 
              

 

четвртак, 02. април 2020.

03.04.PETAK

Данас имате следеће часове

МАТЕМАТИКА

Зависност количника од промене дељеника и делиоца

Знања о дељењу утврдићемо решавајући задатке на 99. стр. уџбеника.


СРПСКИ ЈЕЗИК

,,Стефаново дрво"Светлана Велмар Јанковић

Прочитај причу!
                              Шта је у причи бајковито?
             Учему је лепота Стефанове тајне?
             Који део приче ти се највише допао? Ова прича има више порука.
             Коју поруку си ти уочио?
             Да си на месту Стефана, коју би своју тајну открио свом дрвету?

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Волумен-прчстор; Гуливер- велико и мало

           Нацртај  необичан град из своје маште (зграде, тргови, улице, паркови...) и
           његове становнике.
           Прво обој позадину, затим крупније облике, а на крају детаље.


ДОПУНСКИ ЧАС
Задаци послати на вибер групу.

         Задатак из математике прегледају родитељи, а ви шаљете смајлиће као њихове

         оцене. Задатке из српског језика и ликовни рад сликајте и шаљите ми у 

        понедељак на мејл или вибер групу до 11часова.

       Прича коју сте писали ове недеље, планирана је била за писмени задатак.Добила сам 
       сам  13 прича ел. поштом и 7 на вибер групу. Предност слања ел. поштом  је што сам их 
      све могла лако прочитати.Написали сте пуно лепих прича.  Посебна похвала за другаре      
      који су сами куцали текст.
      
      Вежбајте!Лепо је да и то научите!
Пролетела је још једна недеља!   Леп викенд!😏
       
 

 
                          

среда, 01. април 2020.

02. 04. ЧЕТВРТАК

ЧАСОВИ ЗА ДАНАС

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Прескакање вијаче

         Уради вежбице као на часовима физичког на РТС-у, а потом прескачи вијачу на          
                      различите начине.

МАТЕМАТИКА

Зависност дељеника од промене делиоца

     1.   Како се мењак оличник, ако се делилац повећа, а дељеник остане исти ?
                     500 :5 = 100
                     500: (5x2)= 500:10= 50
                     500: (5x10)= 500:50= 10                      Закључујемо:
                     Колико пута повећамо делилац, толико пута се смањи количник.
     2.   Како се мења количник, ако се делилац смањи,а дељеник остане исти?
                     500:100=5
                     500: ( 100:2) = 500: 50= 10
                     500: (100: 10) = 500: 10= 50                 Закључујемо:
                     Колико пута смсњимо делилац, толико пута се повећа количник.

                                                  Реши задатке,уџбеник 98. стр,


СРПСКИ ЈЕЗИК 

,,Стефаново дрво" Светлана Велмар Јанковић

                Пажљиво прочитај причу!
        Да ли сте препознали о ком дечаку Стефану је реч?
        То је деспот Стефан Лазаревић, син кнеза Лазара и кнегиње Милице. После Косовског 
        боја, када је остао без оца имао је само 12 година, па је уместо њега владала његова мајка.
        Био је владар, велики војсковођа и књижевник. Говорио је неколико страних језика.
        Подигао је неколико манастира, најзначајнији Манасија, код Деспотовца. У његово време 
        Београд је први пут постао престоница.
              Ова прича је део романа ,,Књига за Марка", Светлане Велмар Јанковић.
       Била је књижевница и академик САНУ. Од малена је заволела књижевну реч, јер јој је 
       отац био књижевник.
               ,,Књига за Марка" приповеда о детињству српских владара, који су стварно постојали,
       а живели у давна времена, сасвим другачије него што деца данас живе.Књижевница је
      ову књигу посветила свом унуку Марку и приближила му давно, помало заборављено 
      време српске историје.

                Задатак. Одговори на питања, Читанка 191.стр.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Обновљиви извори енергије

                        ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ: 
     енергија Сунца, воде, ветра, биоенергија.
      У природи се ови извори стално обнављају, мање су штетни за жива бића од необновљивих
     извора.
                               ЕНЕРГИЈА ВОДЕ
              -хидроелектране- ел. енергија
             -топла минерална вода-бање
                               ЕНЕРГИЈА ВЕТРА
            -ветропаркови-ел. енергија
                              ЕНЕРГИЈА СУНЦА
           -соларна енергија-ел. енергија
                              ЕНЕРГИЈА БИОМАСЕ(остаци и отпаци биљакљ и животиња)
           -гориво за грејање
     

       Прочитај, научи, уџбеник од 100. до 103. стр.

       До уторка реши задатке у Радној свесци од 57. до 63. стр.

    ЗАДАТКЕ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ШАЉЕМ МЕЈЛОМ!

        Проведите леп дан уз књиге и игре!

   
 
    
 
 
             

     

уторак, 31. март 2020.

01.04. АПРИЛ

ВАШЕ ДАНАШЊЕ ОБАВЕЗЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Скраћенице

               Скраћено написане речи зову се СКРАЋЕНИЦЕ. Речи се могу скратити на једно 

     слово, два слова, или више слова.

            БГ (Београд), КИ (Кикинда), СРБ (Србија), ЦГ (Црна Гора)
     1.Скраћенице иза којих се пише тачка: г. (господин,година), р. (разред), т. (тачка, тона), 
      л. (литар), бр. (број), стр. (страна), тј. (то јест), исл. (и слично), тзв. (такозвани), и сл.
      (и слично), тзв.(такозвани), итд. (и тако даље), нпр. (на пример);
      2.Скраћенице иза којих се не пише тачка: др (доктор), мр (магистар), ЈАТ (Југословенски 
       аеро-транспорт ),РТС (Радио-телевизија Србије ), ПТТ (Пошта телефон телеграф), ОШ
       (Основна школа );
               Прочитај, научи, Граматика 123. до 125. стр; Радна свеска132.стр.


МАТЕМАТИКА

Зависност количника од промене дељеника

                Како се мења количник ако се дељеник повећа?
                600:3= 200
              (  600 x 2) :3= 1 200: 3= 400
               (600 x 5 ) : 3 =3 000 :3 = 1 000      Закључак:
      Колико пута повећамо дељеник, толико пута се повећа количник.  
                Како се мења количник, ако се дељеник смањи?
              (600:2) :3=300:3=100
              (600:4):3 =150 :3= 50                      Закључак:
     Колико пута смањимо дељеник, толико пута се смањи количник.
       Реши 97. стр. уџбеника.


МУЗИЧКА КУЛТУРА

Час посвећен Васкрсу

     ,,Изгубљено пиле", В, Томерлин, З. Васиљевић;
     ,,Игра пилета у љусци од јајета", Модест Мусоргски;
      
       Послушај пажљиво композиције. Нацртај инструмент чији си тонове уочио.
       
       ,,Коњске трке", С.Фостер ;песма уз покрете ,,Карневал животиња", Камиј Сен Санс
        Саслушај пажљиво!
        Прошле године смо упознали већину јунака из ,,Карневала животиња".
        Каква музика дочарава ове животиње?
        Да си композитор којим би инструментима представио веверицу,а којим миша?
        ,,Карневал животиња" се завршава композицијом ,,Финале".
        У њој је представљено славље,
         у коме учествују све животиље, у заносном весељу. 


ЧОС

Волим да читам

     Читамо и даље одабрану књигу. Напомињем да нису сви послали назив кљиге и име 
     писца. Ко није, да то уради! Писаћемо дневник читања.
    

     Ваше данашње задатке прегледају родитељи, а ви ми шаљете  одговарајуће смајлиће,

     до 11 часова у четвртак. Ја читам ваше приче.

    Време се пролепшава,па имате довољно времена за учење и игру.

     Пријатан ,ведар дан!

 

     

           


      

      

      

понедељак, 30. март 2020.

31.03. УТОРАК

ЧАСОВИ ЗА ДАНАС

МАТЕМАТИКА

Сталност производа

         И даље вежбамо множење, зато решавате 36. стр. ,,Пчелице".


ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 Да се чује наш глас-желимо да променимо

Пажљиво ослушните!
Чујете ли наш глас?
Идемо у акцију!
         
               У школи ми смета што (напиши):
               Промена коју желим да остварим изгледа овако (нацртај):СРПСКИ ЈЕЗИК

Писање састава на тему:

1. Моја мама

2.Руке моје баке

3.Опис неког члана породице

                   Одабери тему- личност о којој ћеш писати:
       Задатак  треба да има три целине, пасуса.увод , разраду, закључак.
       Реченице пиши да буду  јасне, мисао до краја доречена.


      Радовало би ме да напишете ( откуцате ) и пошаљете мејлом, ко може нека се потруди.

      Остали написану причу сликајте и пошаљите (да буде читко написана) вибером,до

       11 часова у среду. 


ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

  Елементарне игре

Одабери игру, укључи своје укућане.играјте се.


ПРИРОДА И ДРУШТВО

Необновљиви извори енергије

             Енергија представља главни покретач свих животних активности на Земљи.
      Постоје природна богатства из којих  човек добија енергију-извори енергије.
      Извори енергије се деле на ОБНОВЉИВЕ и НЕОБНОВЉИВЕ.
             Необновљиви извори енергије су настали пре више од милион година и више се не
      могу обновити.
             Највише коришћени су: УГАЉ, НАФТА, ЗЕМНИ ГАС, УРАНИЈУМ.
      
             Сагоревањем ослобађају велику количину енергије која се користи за: загревање,
     кретање возила, покретање машина, производњу ел. енергије...
     Сагоревањем ослобађају и штетне материје, које загађују животну средину.

     Пажљиво прочитај и научи- уџбеник стр. 98. и 99.

     

    ПОДСЕЋАМ ВАС ДА ЈЕ ОВАЈ БЛОГ САДА НАША ТАБЛА И ДА СВЕ ШТО ЈЕ ОВДЕ
    ЗАПИСАНО ТРЕБА ДА ПИШЕ И У ВАШИМ СВЕСКАМА.
    
     ЗАДАТКЕ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ, КОЈЕ ВАМ ШАЉЕ МАТИ  ЈЕЛИСАВЕТА ПОСЛАЋУ                   НА ЗАЈЕДНИЧКУ ВИБЕР ГРУПУ.
     НЕ ШАЉИТЕ СЛИКЕ СВЕГА ШТО НАПИШЕТЕ, ЈЕР МОЈ ТЕЛЕФОН НЕ МОЖЕ ДА
     ИЗДРЖИ ТУ ИНВАЗИЈУ СЛИКА, ВЕЋ САМО ОНО ТРАЖИМ. ОСТАЛО ВАМ 
     ПРЕГЛЕДАЈУ РОДИТЕЉИ.
           Проведите леп дан у игри и учењу!😊